ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 มีการพิจรณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
06 ก.ค. 2563
42 การประเมิืนความพึงพอใจในการให้บริการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
382
01 ก.ค. 2563
43 หลักการใช้ยาในผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
334
01 ก.ค. 2563
44 รายงานสรุปจำนวนผู้มาลงทะเบียนขอมีสิทธิ์ื์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
373
25 มิ.ย. 2563
45 รายงานสรุปจำนวนผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
371
25 มิ.ย. 2563
46 รายงานผลผู้มาชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
387
25 มิ.ย. 2563
47 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
356
16 มิ.ย. 2563
48 แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
14 มิ.ย. 2563
49 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
367
05 มิ.ย. 2563
50 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
342
17 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21