ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
14 ต.ค. 2563
32 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
08 ต.ค. 2563
33 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
08 ต.ค. 2563
34 ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
28 ส.ค. 2563
35 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการอบรมจริยธรรมให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
20 ส.ค. 2563
36 รายงานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 ส.ค. 2563
37 ประกาศเรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
374
06 ส.ค. 2563
38 ภาคผนวกแนบท้ายประกาศเรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
367
06 ส.ค. 2563
39 แบบสำรวจตลาดนัด ดาวน์โหลดเอกสาร
58
06 ส.ค. 2563
40 ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน" ดาวน์โหลดเอกสาร
373
09 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21