ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศ อบต.แม่ลาน เรื่องการประกาศเจตจำนงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
409
17 ม.ค. 2560
182 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
26 ธ.ค. 2559
183 เจตนารมณ์ของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
397
27 พ.ย. 2559
184 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
19 ต.ค. 2559
185 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
01 ต.ค. 2559
186 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
03 ก.ย. 2559
187 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
28 ธ.ค. 2558
188 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
616
11 ส.ค. 2558
189 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
546
16 มิ.ย. 2558
190 โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
29 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24