ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ส. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
02 ส.ค. 2560
172 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนเข้าร่วมการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
21 เม.ย. 2560
173 ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการ
493
20 เม.ย. 2560
174 รายผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
27 มี.ค. 2560
175 ประกาศ อบต.เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
398
17 ก.พ. 2560
176 ประกาศ อบต.แม่ลาน เรื่องประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
407
17 ก.พ. 2560
177 ประกาศ อบต.แม่ลาน เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน อบต.แม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
420
17 ก.พ. 2560
178 ประกาศ อบต.แม่ลาน เรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
399
17 ก.พ. 2560
179 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
06 ก.พ. 2560
180 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
06 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24