ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
26 ธ.ค. 2559
152 เจตนารมณ์ของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
325
27 พ.ย. 2559
153 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
19 ต.ค. 2559
154 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
01 ต.ค. 2559
155 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
03 ก.ย. 2559
156 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
28 ธ.ค. 2558
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
548
11 ส.ค. 2558
158 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
470
16 มิ.ย. 2558
159 โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
422
29 พ.ค. 2558
160 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
24 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21