ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ส. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
02 ส.ค. 2560
142 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนเข้าร่วมการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
21 เม.ย. 2560
143 ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการ
440
20 เม.ย. 2560
144 รายผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
27 มี.ค. 2560
145 ประกาศ อบต.เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
348
17 ก.พ. 2560
146 ประกาศ อบต.แม่ลาน เรื่องประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
354
17 ก.พ. 2560
147 ประกาศ อบต.แม่ลาน เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน อบต.แม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
364
17 ก.พ. 2560
148 ประกาศ อบต.แม่ลาน เรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
347
17 ก.พ. 2560
149 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
06 ก.พ. 2560
150 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
425
06 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21