ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประชาสัมพันธ์ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
329
02 เม.ย. 2561
122 ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
359
30 มี.ค. 2561
123 โครงการ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
399
30 มี.ค. 2561
124 เชิญร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
16 มี.ค. 2561
125 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
321
01 ก.พ. 2561
126 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
10 ม.ค. 2561
127 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
01 ม.ค. 2561
128 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
27 ธ.ค. 2560
129 แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
324
22 ธ.ค. 2560
130 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
08 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21