ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประชาสัมพันธ์ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
341
04 ต.ค. 2561
112 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
03 ต.ค. 2561
113 รายงานผลการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
340
01 ต.ค. 2561
114 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสาร
336
28 ก.ย. 2561
115 ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
315
11 ก.ย. 2561
116 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
30 ส.ค. 2561
117 แบบสอบถามเข้าร่วมโครงการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
329
16 ส.ค. 2561
118 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
320
01 ส.ค. 2561
119 รายผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
03 ก.ค. 2561
120 ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน เข้าร่วมสังเกตการณ์ โครงการอบรมจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
326
13 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21