ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 ม.ค. 2565
2 แจ้งประชาสัมพันธ์โควตาพิเศษ "บัณฑิตยุวเกษตร" มหาวิทยาลัยทักษิณ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
26 ต.ค. 2564
3 ประกาศจำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ต.ค. 2564
4 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ LINE Application ดาวน์โหลดเอกสาร
71
05 ต.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ เรื่อง "สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา" และ "ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว" ดาวน์โหลดเอกสาร
52
05 ต.ค. 2564
6 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 ต.ค. 2564
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
57
05 ต.ค. 2564
8 ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
05 ต.ค. 2564
9 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 ต.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์โทษจากพิษภัยให้เกิดจากยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ดาวน์โหลดเอกสาร
82
25 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21