ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
18 พ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
21 เม.ย. 2565
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
31 มี.ค. 2565
4 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 มี.ค. 2565
5 รายงานผลผู้มาชำระภาษีปรจำไตรมาสที่่ 1-2 ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 มี.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด ประจำปี พ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
11 มี.ค. 2565
7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเหตุอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 มี.ค. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
21 ก.พ. 2565
9 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
126
26 ม.ค. 2565
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
06 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24