ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 ส.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการอบรมจริยธรรมให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ส.ค. 2563
3 ประกาศเรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
35
06 ส.ค. 2563
4 ภาคผนวกแนบท้ายประกาศเรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
34
06 ส.ค. 2563
5 ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน" ดาวน์โหลดเอกสาร
44
09 ก.ค. 2563
6 การประเมิืนความพึงพอใจในการให้บริการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 ก.ค. 2563
7 รายงานสรุปจำนวนผู้มาลงทะเบียนขอมีสิทธิ์ื์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
25 มิ.ย. 2563
8 รายงานสรุปจำนวนผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
25 มิ.ย. 2563
9 รายงานผลผู้มาชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
73
25 มิ.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16