ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.แม่ลาน และนายก อบต.แม่ลาน
  รายละเอียด : ........//ประชาสัมพันธ์ข่าวโดย นักวิชาการศึกษา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กันยายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 740 คน