ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์โควตาพิเศษ "บัณฑิตยุวเกษตร" มหาวิทยาลัยทักษิณ
  รายละเอียด :

 ด้วยกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสวนตำบลแม่ลาน  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2565  ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  โควตาพิเศษ  "บัณฑิตยุวเกษตร"  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 132 คน