ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม่ถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 1 หมู่บ้าน  1 ชุมชน 80 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555  ณ ที่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน (หลังใหม่)  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีพี่น้องประชาชนชาวตำบลแม่ลาน และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นจำนวนมาก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 879 คน