ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2555
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ของเชิญพี่น้องชาวตำบลแม่ลานร่วม งานโครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ซึ่งมีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย ..................../ข่าว โดยนักวิชาการศึกษา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 848 คน