ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคม และจัดเก็บภาษีฯ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ขอเชิญประชาชนชาวตำบลแม่ลาน เข้าร่วมเวทีประชาคม และจัดเก็บภาษีฯ ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 4 เมษายน 2555 เพื่อร่วมแสดงความต้องการ ความคิดเห็น ของพี่น้องชาวตำบลแม่ลาน มาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) ของ อบตแม่ลาน.
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 753 คน