กิจกรรม : โครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงวัย ประจำปี 2556


รายละเอียด :
    

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก และเคารพต่อผู้สูงอายุในตำบลและเป็นการสืบทอดอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกับภาครัฐ และเอกชนในท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตประจำวันในระดับตำบลขึ้น ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุในตำบลแม่ลาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้สูงอายุในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจลูกหลานในตำบลต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556    อ่าน 495 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**