กิจกรรม : โครงการประเพณีสารทเดือนสิบ

รายละเอียด :
    กิจกรรมโครงการประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ ของประเทศไทย ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อซึ่งมาจากทางศาสนาพราหมณ์โดย มีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเข้ามาในภายหลัง ประเพณีความเชื่อแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันออกไปแต่ละพื้นที่ ซึ่งจุดมุ่งหมายสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม สืบทอดการทำข้าวต้มสามเหลี่ยม ขนมเจาะหูให้คงอยู่ต่อไป และเกิดความรัก สามัคคีของประชาชนในพื้นที่จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลาน และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมดังกล่าว ............/ข่าวโดย นักวิชาการศึกษา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555    อ่าน 714 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**