กิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มอาชีพ)
รายละเอียด :
          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานจัดฝึกอบรม และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน  โดยการฝึกอบรม  และศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมโครงการนี้มาถ่ายทอดให้ชุมชนอันเป็นการขยายผลต่อไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 18 กันยายน 2555 และและเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงนำคณะกลุ่มอาชีพเกษตรกรตำบลแม่ลาน ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช ........../ ข่าวโดย  นักวิชาการศึกษา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555    อ่าน 615 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**